หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-03 13:13:49

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นมา