หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักศึกษา
ประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-03 13:11:43

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยอ.วรรณี พรมด้าว รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการรับ-ส่ง,รายได้ และมาตรฐานในการบริการ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา