หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม สวัสดีปีใหม่และขอพร นายกสภา/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม สวัสดีปีใหม่และขอพร นายกสภา/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-01-19 22:09:51

(7 ม.ค.62) ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าพบ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภา และ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่เนื่องในโอกาสศุภวารดิถีปีใหม่ 2562 และรับฟังโอวาท  ณ พระตำหนักสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ