หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รก.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วม วางพานดอกไม้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
รก.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วม วางพานดอกไม้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-25 16:03:26

(8 พ.ย.62)   น.ส.อภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เข้าร่วม วางพานดอกไม้    เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  ซึ่งจัดขึ้นโดย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยมีอาจารย์ธัญญะ พรหมศร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนวันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2562

                                                                                                                               ภาพ/นฤมล   ดีชัยยะ

                                                                                                                       ข่าว/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ