หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ “สวนสุนันทา”ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมเตรียมความพร้อม “หอพักนักศึกษาน่าอยู่”
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ “สวนสุนันทา”ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมเตรียมความพร้อม “หอพักนักศึกษาน่าอยู่”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-02-01 14:24:57


(08 มกราคม 61)  เวลา  20.00 น. อาจารย์วรรณี  พร้อมด้าว  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุมเตรียมความพร้อม  “  หอพักนักศึกษาน่าอยู่ “

โดยหารือร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา  โดยมีประเด็นดังนี้ 

1.การเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่หอพักนักศึกษา 

2.การจัดเตรียมกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดในวันที่ 15 ม.ค.62 

3. การสร้างภาพลักษณ์ โดยถ่ายทอดในรูปแบบ วีดีทัศน์ 

ณ  ห้องสำนักงานหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา

                                                                                    ภาพ / คณะกรรมการหอพักนักศึกษา

                                                                                    รายงาน /ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ