หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-16 12:22:28

(9 มี.ค.63)  เวลา  09.30 น.  อาจารย์แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2563 2563 โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาการอธิการบดีฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

             ภาพ/ยุพา   แก่แสง

           ข่าว/ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ