หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดทดสอบระบบการประชุมผ่าน Application Zoom เพื่อเข้าร่วมการประชุมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดทดสอบระบบการประชุมผ่าน Application Zoom เพื่อเข้าร่วมการประชุมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-06-23 14:59:49

(29 พ.ค.63) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการประชุมทดสอบความพร้อมผ่าน  Application Zoom  เพื่อเข้าร่วมการประชุมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech  and Innovation Center : AIC) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ในเวลา 11.00 น.   ณ ห้องประชุมทองจักรี  ชั้น 5 อาคาร 3 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                               ภาพ/นฤมล  ดีชัยยะ

                                                                                                               ข่าว /ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ