หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ต่อยอดการพัฒนา “คน” พัฒนา “องค์ความรู้ พร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ภายใต้สถาบันวิจัยฯภาคกลางตอนล่าง
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ต่อยอดการพัฒนา “คน” พัฒนา “องค์ความรู้ พร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ภายใต้สถาบันวิจัยฯภาคกลางตอนล่าง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-06-09 15:50:36