หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รก. ผู้จัดการหอพัก “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เฝ้าระวังอาการป่วยด้วยโรคติดต่อจากยุงลาย
รก. ผู้จัดการหอพัก “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เฝ้าระวังอาการป่วยด้วยโรคติดต่อจากยุงลาย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-19 11:24:29

(9 ต.ค.62)  เวลา 17.00 น. สำนักงานหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยนางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เฝ้าระวังอาการป่วยด้วยโรคติดต่อจากยุงลาย  เพื่อให้นักศึกษาภายในหอพักได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันจากโรคไข้เลือดออก

พร้อมทั้งเฝ้าระวังอาการป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลายและประสานการควบคุมโรคกับหน่ายงานสาธารณสุขในกรณีที่มีนักศึกษาป่วย วันนี้เป็นการเริ่มต้นของการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย น.ส.อภิญญา มุกดาธนพงศ์รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ได้มีการแนะนำให้นักศึกษาป้องกันและกำจัดยุงลาย ซึ่งทำได้ดังนี้ 

1.หมั่นตรวจสอบมุ้งลวดว่าคงอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดฉีกขาด

2.หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่เป็นมุมมืด อับลม

3.ทายากันยุงในกรณีที่มีความจำเป็น

4.อาบน้ำและรักษาร่างกายให้สะอาด

5.ควรปิดภาชนะเก็บน้ำทุกชนิด

6.เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็กๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน

7.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณห้องพัก เช่น เก็บรองเท้าและราวตากผ้าให้เป็นระเบียบ

8.กรณีที่ป่วยไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน และสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ทันที

โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษารวมไปถึงหอพักนักศึกษาทราบข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์


 ภาพ/ข่าว สนง.หอพักนักศึกษาฯศูนย์ฯสมุทรสงคราม