หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-04 15:39:07

(1 ต.ค. 61)  เวลา 16.00 น.  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการฯ ,นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ,อาจารย์วรรณี  พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร  จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน  โดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานภายในศูนย์การศึกษาฯ  หลังจากได้รับนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 โดยที่ประชุมมอบหมายงานแต่ละฝ่ายให้ร่วมกันผลักดันงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม