หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ลุย!! ฝึกทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าป้องกัน COVID-19 แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ลุย!! ฝึกทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าป้องกัน COVID-19 แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-16 12:30:08


(10 มี.ค.63)  เวลา 10.00 น. นางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวสุพรรรณราย   สงวนไทร บุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยในป้องกันตนเอง

ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลและ องค์การบริการส่วนตำบลแควอ้อม  เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ ผู้นำหมู่บ้าน  และผู้นำชุมชน  ตลอดจนกลุ่มสตรีและประชาชนทุกครัวเรือนช่วยกันผลิต เพื่อใช้เอง หน้ากากอนามัยดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี เพราะหน้ากากอนามัยนี้ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข.

ทั้งนี้  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันา ได้ให้ความสำคัญตลอดมาจึงให้บุคลากร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมนำความรู้มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานเพื่อแจกจ่ายให้ แก่บุคลากรและนักศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอัมพวา 

                                                                                                                ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ / รายงาน