หน้าหลัก > ข่าว > งานทะเบียนและประมวลผล > ➡️ สามารถตรวจสอบรายชื่อจากลิงค์ หรือ สแกน QR Code
➡️ สามารถตรวจสอบรายชื่อจากลิงค์ หรือ สแกน QR Code

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-10 12:29:22


????????ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ.
ปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก ดังนี้
1. กยศ. รายใหม่
2. กยศ. รายเก่า ย้ายสถานศึกษาเคยกู้จากสถานศึกษาเดิม
3. กรอ. รายใหม่
4. กรอ. รายเก่า ย้ายสถานศึกษาเคยกู้จากสถานศึกษาเดิม
➡️ สามารถตรวจสอบรายชื่อจากลิงค์ หรือ สแกน QR Code
https://drive.google.com/open…
**ศูนย์กรุงเทพมหานคร,ศูนย์นครปฐม,ศูนย์สมุทรสงคราม**
ทั้ง 3 ศูนย์
ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม ขอให้เข้าประชุม
เพื่อรับฟังขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืม และการแนบเอกสารประกอบต่างๆ
????ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4

หมายเหตุ
1. ผู้ขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ ขอให้มาติดต่อได้ที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3
ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ในเวลาราชการ
2. ขอให้แต่งกายให้สุภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และเข้าประชุมตรงตามเวลา เพื่อประโยชน์ของผู้กู้

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

คลิ๊กอ่ายข่าวที่เกี่ยวข้อง >>>