หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
รก.ผู้อำนวยการศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:01:15

           วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563   โดยมีนายอนนท์  ศรีพิพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานการประชุม โดยร่วมหารือฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ด้านข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อาทิ ข้อมูล N-net ,ข้อมูล V-net , ข้อมูล O-net และ ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกรายจังหวัด และในระดับภาค อาทิ ข้อมูลแยกรายสังกัด , ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส , ข้อมูลเด็กออกกลางคัน และข้อมูลเด็กพิการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันร่างแผนปฏิบัติราชการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 4 ประจำปี 2564 ณ   ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครา 

                                                                                                                                                                                                            ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา