หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ราชภัฏสวนสุนันทา “ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมใจรวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแจกจ่ายให้แก่นักศึกษา บุคลกร และประชาชนในท้องถิ่น
ราชภัฏสวนสุนันทา “ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมใจรวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแจกจ่ายให้แก่นักศึกษา บุคลกร และประชาชนในท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-16 12:32:44

วันที่ 11 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง   ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายเอกชน  น้อยเงิน    หัวหน้าสำนักงานฯ นำคณะบุคลากร  ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย โดยมีเป้าหมายการผลิตเป็นจำนวน  1,000 ชิ้น  ทั้งนี้ได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคติดต่อ”เชื้อไวรัส “Coronavirus disease 2019” (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ครอบครัวตนเองตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและบุคลากรได้ ลดผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง และเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                                                                                                              ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ