หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายประชาสัมพันธ์ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมการถ่ายภาพและเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมการถ่ายภาพและเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 15:57:41

                           วันที่ 10 กันยายน 2563  เวลา 15.00 น. นางสาวชญาณิศา   วรรณา  นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายสถิระ  นกอินทรีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วม  อบรมให้ความรู้ด้านการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์และบรรยายพิเศษ การบันทึกภาพ การเลือกภาพเพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์   โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายให้ความรู้ถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค IT ผ่านสื่อออนไลน์ Social Media อาทิ Facebook Line Youtube ฯลฯ เทคนิคการประชาสัมพันธ์ด้านกระจายข่าวอย่างมีประสิทธิภาพเบื้องต้น

                                                                                                                                                                                                      รายงานโดย/ชญาณิศา   วรรณา