หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ขอแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-03 13:09:43

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสแต่งตั้งนายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,อ.วรรณี พรมด้าว ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและอาจาย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณ ศูนย์การศึษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา