หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ
ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-03 13:08:07

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทสงคราม โดยมีผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อ.วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ อ.ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานและบุคลากรศูนย์ฯเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายการบริหารงานของศูนย์ฯต่อไป