หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 11/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 11/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-11-09 14:52:32

             วันนี้ (11 พ.ย.63)   เวลา 09.30  น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการฯ และนายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานฯ  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 11/2563  โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

                                                                                                                        ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา