หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวย “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รก.ผู้อำนวย “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-11-09 15:07:18

                   วันนี้ (11 พ.ย.63)   เวลา 12.00  น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ  เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เกี่ยวกับการผลิตสื่อวีดีทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯได้มีพื้นที่ให้บริการชุมชน   โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (เล็ก) อาคาร 31 ชั้น 5

                                                                                                                                                                                                      ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา