หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-25 15:32:46


(11 พ.ย.62 )  เวลา  16.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   ผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ ,วิทยาลัยสหเวชศาสตร์,ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ  ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้ “โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยรวมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ณ   ลานอาคารปฏิบัติการฟิ้นฟูสุขภาพ ชั้น 1

                                                                                                ภาพ / นฤมล  ดีชัยยะ

                                                                                                ข่าว/ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ