หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เสนอความเห็นในที่ประชุม “สวนสุนันทา” ศูนย์ ฯสมุทรสงคราม มีความพร้อมด้านการรองรับเมืองสุขภาวะผู้สูงอายุ เพิ่มแนวทางและกระบวนการในการบูรณาการงานบริการวิชาการ สานต่อแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดฯ
ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เสนอความเห็นในที่ประชุม “สวนสุนันทา” ศูนย์ ฯสมุทรสงคราม มีความพร้อมด้านการรองรับเมืองสุขภาวะผู้สูงอายุ เพิ่มแนวทางและกระบวนการในการบูรณาการงานบริการวิชาการ สานต่อแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดฯ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-19 14:20:47

  • (1 พ.ย.62)  เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม  (กรอ.จังหวัดสมุทรสงคราม) ครั้งที่ 6/2562   โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกภาคส่วน  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาแนวทางเศรษฐกิจ  จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 6/2562  ในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ  พร้อมกับรับทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม  ด้านการรายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงคราม และดัชนีราคาผู้บริโถคจังหวัดสมุทรสงคราม  ทั้งนี้ผู้ว่าได้กล่าวเสนอความเห็นในที่ประชุม “สวนสุนันทา” ศูนย์ ฯสมุทรสงคราม มีความพร้อมด้านการรองรับเมืองสุขภาวะผู้สูงอายุ เนื่องจาก ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุรสงคราม มหาวิทยาลัยราชสวนสุนันทา มีบริการการเรียนการสอนและหน่วยงานี่รองรับผู้สูงอายุ  เพื่อเพิ่มแนวทางและกระบวนการในการบูรณาการงานบริการวิชาการ   สานต่อแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดฯ  ต่อไปนั้น

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ