หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายอาคารและสถานที่ “ราชภัฏสวนสุนันทา” สมุทรสงคราม ลุยงานปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างแวดล้อมที่ดีภายในศูนย์การศึกษาฯ
ฝ่ายอาคารและสถานที่ “ราชภัฏสวนสุนันทา” สมุทรสงคราม ลุยงานปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างแวดล้อมที่ดีภายในศูนย์การศึกษาฯ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 16:14:23

(12 ม.ค.63)  ฝ่ายอาคารและสถานที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยนายเสรี พูลทรัพย์ พร้อมด้วยนางสาวสุพรรณราย สงานไทร นำทีมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในศูนย์การศึกษาฯ  อาทิ ขุดลอกคลองและวัชพืช เพื่อบำรุงรักษาทางน้ำ   ป้องกันถนนชำรุด คลองตื้นเขิน และบำบัดหมุนเวียนระบบน้ำทะเล ทั้งนี้ทางด้านผู้บริหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้เกิดความสวยงามอย่างเหมาะสมตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนซึ่งส่งผลไปยังผู้เรียนและบุคลากร

ข่าว/ อภิญญา มุกดาธนพงศ์

เรียบเรียง/ชญาณิศา วรรณา