หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ราชภัฏสวนสุนันทา “ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม” ดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันไวรัสโควิด-19 เพิ่มความถี่ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ภายในศูนย์อาหาร SKM CENTER
ราชภัฏสวนสุนันทา “ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม” ดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันไวรัสโควิด-19 เพิ่มความถี่ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ภายในศูนย์อาหาร SKM CENTER

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-16 12:39:47

              

   (13 มี.ค. 63) เวลา 15.00 น. นายเอกชน  น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   นำคณะบุคลากร ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ภายในศูนย์อาหาร SKM  CENTER   เพิ่มความถี่ในการดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันไวรัสโควิด-19  และเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในทุกมิติ ทั้งการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ในจุดสำคัญที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง    โดยศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นในให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลกร ได้ และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ อาทิ ศูนย์อาหาร SKM  CENTER    , หอพักนักศึกษา ,จัดบริการนักศึกษา และตามอาคารเรียนต่างๆ


                                                                                                ภาพ/ สถิระ   นกอินทรีย์

                                                                                                ข่าว/ชญาณิศา    เอี่ยมประเสริฐ