หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphalt)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphalt)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-16 12:41:55

         


         (13 มี.ค.63) เวลา 13.00 น.อาจารย์แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมตรวจรับงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์  (Asphalt) ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จำกัด   โดยได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้แก่

  • งานขุดดินปรับพื้นที่
  • งานวางแนวทำระดับ
  • งานขุดดินและปรับพื้นที่บดอัดดินเดิม

            พร้อมประชุมการชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ ของโครงการงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์รอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม แก่คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จำกัด โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะนำแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 พรรณพฤกษา

                                                            ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ