หน้าหลัก > ข่าว > การบริหารทรัพยากรบุคคล > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดอบรม ส่งเสริมพัฒนา บุคลากร ตอบโจทย์การปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ส่งต่อ“เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft office อย่างมีประสิทธิภาพ”
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดอบรม ส่งเสริมพัฒนา บุคลากร ตอบโจทย์การปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ส่งต่อ“เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft office อย่างมีประสิทธิภาพ”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-16 11:27:12

(12-13 ธันวาคม 62)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยฝ่ายบุคลากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft office อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากร   โดยมี ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรม ฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ รวมถึงบทบาทภารกิจสำคัญในภาระงาน ด้าน  “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft office อย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งอันได้แก่โปรแกรม  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ Adobe Photoshop  เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานด้านโปรแกรมมากยิ่งขึ้น  โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุธนัย สุธาประดิษฐ์   และอาจารย์สราวุธ วงษ์จู  ครูชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี  โรงเรียนศรัทธาสมุทร  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น  3 ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


                                                                                                ภาพ / ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ