หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2561
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-03-07 16:59:46

การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2561

นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 14 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5โดยวาระการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินของศูนย์ฯ และการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน

ภาพ/รายงาน : รุ่งทิวา บุญศรี

__________________________________________________________________________________________________________