หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จัดประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการบริหารศูนย์การศึกษาฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหาร โดยร่วมระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายเพิ่มมาตราฐานการขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาฯ
รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จัดประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการบริหารศูนย์การศึกษาฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหาร โดยร่วมระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายเพิ่มมาตราฐานการขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาฯ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-05-14 19:19:55

          (14 พ.ค. 63) เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงาน จัดประชุมบุคลากร เพื่อประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการบริหารศูนย์การศึกษาฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหาร โดยร่วมระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายเพิ่มมาตราฐานการขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1.เพื่อร่วมกับวางแผนงานภาคธุรกิจและทบทวนแผนพัฒนาพร้อมแนวทางการขับเคลื่อนส่วนงานธุรกิจ โดยเน้นให้หน่วยงานเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

          2.เพื่อให้ทุกภาคส่วนงานร่วมกันพัฒนาองค์กรและสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

          ด้าน อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้เน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมงานพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ เพื่อให้หน่วยงานเติบโตอย่างมีประสิธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ

                                                                                                                    ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ