หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม รื้อแผนธุรกิจลดต้นทุนผันแปรตามจำนวนนักศึกษา เตรียมแผนธุรกิจในโซนภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนงานบริการวิชาการ เร่งพัฒนาสู่การบริหารองค์กรเข้มแข็ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม รื้อแผนธุรกิจลดต้นทุนผันแปรตามจำนวนนักศึกษา เตรียมแผนธุรกิจในโซนภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนงานบริการวิชาการ เร่งพัฒนาสู่การบริหารองค์กรเข้มแข็ง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-25 14:53:56

(14 พ.ย.62)   เวลา 14.00  นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    เป็นประธานการประชุมแผนธุรกิจเพื่อลดต้นทุนผันแปรตามจำนวนนักศึกษา  เร่งพัฒนาสู่การบริหารองค์กรเข้มแข็ง    พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ , ฝ่ายพัสดุ , ฝ่ายการเงินและบัญชี , ฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพ และฝ่ายธุรกิจ  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายและแผนการพัฒนาด้านธุรกิจ ด้านนายแก่นเพชรฯ กล่าวขอให้ตระหนักถึงแน้วโน้ม และความสำคัญ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา ให้หลักการเหล่านี้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยตรวจสอบย้อนกลับและวัดผลได้ ต่อไปภาคหน้า

                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ


คลังภาพข่าว >>>