หน้าหลัก > ข่าว > งานทะเบียนและประมวลผล > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ในนักศึกษา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง !!!
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ในนักศึกษา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง !!!

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-01-29 16:03:00

 (15 ม.ค. 62) เวลา 17.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย อาจารย์วรรณี   พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ,อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ ประธานอนุศาสก,และคณะกรรมการหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด  ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมดำเนินจัดโครงการฯตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มาก

โดยมีดาบตำรวจอิทธิพร จันหอม  ผู้บังคับหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม   ช่วยราชการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายให้ความรู้ และแนวทางป้องกันยาเสพติด  โดยทำการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การสร้างภูมิต้านทาน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง   

 ซึ่งผลปรากฏว่า เป็น 0 ไม่พบสารเสพติดใดๆ ในจำนวน นักศึกษาที่ทำการสุ่ม 133 คน

ชาย=2 หญิง = 131 ผลการตรวจ   ณ หอพักนักศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คลิ๊กภาพข่าว >>>>

                                                                                                  ภาพ /ข้อมูลข่าว : อริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา ,นฤมล  ดีชัยยะ,จิรายุส พูลสวัสดิ์                                                                                                   ,ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ,นางสาวปิยะณัฐ อรุณโณ

                                                                                                    ข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ