หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รพ.สต.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
รพ.สต.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-02-27 21:08:06

รพ.สต.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

วันนี้ (15.02.61) เวลา 10.30 น.ผู้ชวยศาตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาฯ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งในการเยี่ยมชมของคณะรพ.สต. ครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก