หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 5/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 5/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 10:23:29

      วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. นางสาวพัชรา แสงนวล และนางสาวอรวรรณ วุทธิโช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในทีประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ, ภาคเอกชน,ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ทราบโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม