หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 15:28:35

                          วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค   ประจำปีงบประเมาณ พ.ศ.2563  โดยมีนายประสิทธิ์   เขียวศรี  รองศึกษาธิการ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานการประชุม   เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15  ตุลาคม 2563 ภายใต้หัวข้อ รูปแบบการจัดเก็บสารสนเทศ,การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค,การนำเสนอผลการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด และแยกกันจัดกลุ่มถอดบทเรียนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา    ณ โรงแรมเมธาวลัย  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


                                                                                                                                                                                                        ชญาณิศา   วรรณา / รายงาน