หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-30 10:43:19

(15 ตุลาคม 62)  เวลา  09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคาร ๓๑

                                                                             ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ