หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ยลโฉมหลังคา แผงโซลาร์เซล “สวนสุนันทา” รักษ์โลกด้วยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ อันดับหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม จุดเริ่มต้นชุมชนเข้มแข็งเพื่ออนาคตสีเขียว
ยลโฉมหลังคา แผงโซลาร์เซล “สวนสุนันทา” รักษ์โลกด้วยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ อันดับหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม จุดเริ่มต้นชุมชนเข้มแข็งเพื่ออนาคตสีเขียว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-25 16:12:29

(15 พ.ย.62)   เวลา  09.30 น.  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร , นายเอกชน  น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากร  เข้าร่วมอบรม  การทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 199.2 กิโลวัตต์   โดยมีทีมบริหารจาก บริษัท มัญจาจำกัด เป็นผู้บรรยาย เพื่อร่วมทดสอบการใช้พลังงานจุดต่างๆ และร่วมหารือการดำเนินงานในเพส 2  ดังนี้


  • ลานจอดรถจักรยานยนต์ 
  • อาคารหอประชุม  500  ที่นั่ง
  • อาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  • อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
  • อาคารศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ


ด้านนายแก่นเพชร ฯ กล่าว เล่าถึงแรงบันดาลใจในการนำพลังงานแสงอาทิตย์ภายในศูนย์การศึกษาฯ ต้องการสร้างพลังงานชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสานต่องานบริการวิชาการ และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม เห็นประโยชน์ของพลังงานสะอาด และมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม


ผู้อำนวยการฯ ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และสามารถครองแชมป์อมหาวิทยาลัยราชภัฏอับดับ 1  ได้มีการพัฒนาสู่การมีศูนย์การศึกษาฯถึง 4 ศูนย์ ฯ เพื่อรองรับนักศึกษาและงานบริการวิชาการได้ครอบคลุมนั้น จึงมีความมุ่งมั่นส่งเสริม สิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน ถือเป็นการบริการด้านวิชาการให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง

                                                                                    ภาพ/ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ


คลังภาพข่าว >>>