หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมกรรมการประเภทผู้แทน ในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมกรรมการประเภทผู้แทน ในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-16 10:36:37


          (15 ก.ค.63) เวลา 14.00 น. นายวุฒิไกร   ประวัติพงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคล ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา  เข้าร่วม  ประชุมกรรมการประเภทผู้แทน ในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา   เพื่อเข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

                                                                             ภาพ/สถิระ  นกอินทรีย์
                                                                                      ข่าว/ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ