หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 13:35:15

              (30 มิ.ย. 63) เวลา 13.00 น. นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนญ์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายวุฒิไกร ประวัติพงษ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31