หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม คุมเข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้แก่ บุคลากร เพิ่มแผนความถี่การป้องกันการระบาดของโรคฯ
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม คุมเข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้แก่ บุคลากร เพิ่มแผนความถี่การป้องกันการระบาดของโรคฯ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-16 16:17:01

           

          (16 มี.ค. 63)  เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   จัดประชุมให้ความรู้เพิ่มความมั่นใจให้แก่บุคลากร   เพื่อ คุมเข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้แก่ บุคลากร  พร้อมเพิ่มแผนความถี่การป้องกันการระบาดของโรคฯ ในพื้นที่ควบคุมของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม อาทิ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ , ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ , อาคารเรียนต่างๆ และหอพักนักศึกษา โดยจัดให้มีจุดคัดกรองในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมตั้งจุดบริการเจลทำความสะอาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกำชับให้พนักงานทำความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ในจุดที่โดยสัมผัสบ่อย โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
           ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักศึกษา คณาจารย์  และบุคลากร โดยได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง และไม่ปกปิดข้อมูลของตนเอง   

                                                                                                                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา    เอี่ยมประเสริฐ