หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2561
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-26 10:48:25

     (16 ต.ค.61)  เวลา  13.30 น. นายแก่นเพชร    ศรานนทวัฒน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เป็นประธานในที่ประชุมการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่   10/2561  โดยวาระการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   เเละเน้นย้ำในเรื่องระบบการทำบัญชีฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้   โดยร่วมกันหารือวางแผนการปฏิบัติงานและมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ณ  ห้องประชุม  ๒๐  ที่นั่ง  ชั้น  ๕  อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ  / รายงาน/ภาพ/ข่าว