หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์สมุทรสงคราม ร่วมประชุมส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
คณะผู้บริหาร “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์สมุทรสงคราม ร่วมประชุมส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-16 13:52:49

            ช่วงเช้าวันนี้ (16 ธ.ค.63) เวลา  09.30 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมประชุมส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์   ด้วยบริษัท อิเลฟเฟ่น เเคนน์ จำกัด ได้มีการทำข้อตกลง กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการลงทุนพัฒนาโครงการดังกล่าว จึงได้ขออนุมัติ พื้นที่จำนวน ๒ ไร่ เพื่อดำเนินการปรับพื้นที่การก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชา  โดยมีการดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการเเพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กับบริษัทอิเลฟเฟ่น เเคนน์ จัดกัด  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ร่วมประชุมเพื่อหารือการปฏิบัติงานร่วมกัน  ณ  ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายเเพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต

 

                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา