หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา”ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมมอบนโยบายการจัดการองค์กรที่ดี เน้นการปฏิบัติงานเชิงรุก
รก.ผู้อำนวยการฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา”ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมมอบนโยบายการจัดการองค์กรที่ดี เน้นการปฏิบัติงานเชิงรุก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-16 15:14:24

                วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุมมอบนโยบายการจัดการองค์กรที่ดี เน้นการปฏิบัติงานเชิงรุก   เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระดับหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดได้รับทราบร่วมกันถึงนโยบายและแนวทางกาการดำเนินงานจากผู้บริหารซึ่งจะเป็นการทำให้เกิดความสามัคคี เข้าใจ และเห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา

                                                                                                       ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา/อภิญญา   มุกดาธนพงศ์