หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561
การประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-01-17 15:56:39

การประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561

ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงตราม มร.สส. สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรายยงานความก้าวหน้าศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ฯลฯ

รายงาน/ภาพ : รุ่งทิวา บุญศรี