หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” เดินหน้าเสริมมาตรการคุมเข้ม แผนรับมือ! ‘ไวรัสโควิด-19’ แพร่ระบาดระยะ 3 เน้นสุขอนามัยเข้มข้นทั่วทั้งศูนย์การศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” เดินหน้าเสริมมาตรการคุมเข้ม แผนรับมือ! ‘ไวรัสโควิด-19’ แพร่ระบาดระยะ 3 เน้นสุขอนามัยเข้มข้นทั่วทั้งศูนย์การศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-17 13:12:09

         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 63 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เดินหน้าเสริมมาตรการคุมเข้ม แผนรับมือ! ‘ไวรัสโควิด-19’ แพร่ระบาดระยะ 3  เน้นสุขอนามัยเข้มข้นทั่วทั้งศูนย์การศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ   ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยวางมาตรการคัดกรองผู้เข้า –ออกอาคาร การให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง  พร้อมอุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ  อาทิ หน้ากากอนามัย ซึ่งตัดเย็บภายในศูนย์การศึกษาฯ และสเปร์ยแอลกอฮอล์  ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพและหอพักนักศึกษาฯ


          จากนั้นได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พบนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   มอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางร่างกาย    จำนวน  3 เครื่อง   เพื่อร่วมให้หน่วยงานภาครัฐได้ป้องกันตนเองในเบื้องต้น  เช่น การเข้าประชุม การสัมมนา ซึ่งเป็นจุดศูนย์ฯรวมผู้คนจำนวนมาก

           ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาฯ ได้ร่วมบรูณาการทำงานร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามด้านการบริการวิชาการสุขภาพตลอดมานั้น จึงเดินหน้าเสริมมาตรการคุมเข้ม แผนรับมือ! ‘ไวรัสโควิด-19’ แพร่ระบาดระยะ 3  เน้นสุขอนามัยเข้มข้นทั่วทั้งศูนย์การศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ   ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

                                                                                                               ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ / รายงาน