หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ห่วงใยสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร มอบหน้ากากอนามัยป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ห่วงใยสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร มอบหน้ากากอนามัยป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-17 14:25:03

              

          ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19  ที่เกิดขึ้นและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนั้น  จึงได้มีแผนงานจัดทำหน้ากากอนามัยโดยกลุ่มบุคลากรศูนย์การศึกษาฯ  เพื่อรองรับปัญหาขาดแคลนในตลาด พร้อมรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการอัพเดทสถานการณ์ต่างๆ  ตลอดจนแนะนำวิธีป้องกันอย่างถูกต้องให้นักศึกษาได้รับรู้และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ    เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในวันที่ (17 มี.ค.63)  นางสาวสุพรรณราย   สงวนไทร ตัวแทนบุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษาฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน  50 ชิ้น  ให้แก่  คลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  เพื่อรองรับปัญหาหน้ากากาอนามัยขาดแคลน และต้องการเห็นนักศึกษาบุคลากรมีสุขภาพที่ดี  และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า โดยเริ่มต้นจากการดูแลกันภายในสถาบัน  

             สำหรับผู้ที่สนใจรับหน้ากากอนามัยติดต่อได้ที่   https://lin.ee/3oh5tHX 

                                                                            ภาพ/สถิระ  นกอินทรีย์ 

 ข่าว/ชญาณิศา    เอี่ยมประเสริฐ