หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาการรองผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะตรวจรับงานลงพื้นที่ ณ บริเวณรอบศูนย์การศึกษาฯ เพื่อตรวจรับงานการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphalt)
รักษาการรองผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะตรวจรับงานลงพื้นที่ ณ บริเวณรอบศูนย์การศึกษาฯ เพื่อตรวจรับงานการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphalt)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-05-18 16:23:41

          (17 เม.ย.63) เวลา 09.00 น.อาจารย์แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมตรวจรับงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphalt) งวดที่2   ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จำกัด มีรายละเอียดการตรวจรับงานดังนี้

งานหินคลุกบดอัดแน่นตามแบบมาตรฐานกำหนดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  70

งานหินคลุกไหล่ทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

งานบดอัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

          ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมตรวจรับงานได้ตรวจรับ  โครงการงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์รอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมทั้งชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะนำแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในดำเนินงานต่อไป

ภาพ/กฤษณ์  แก้วหานาม

ข่าว/ ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ