หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม สนธิกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม ลุยมาตราการเร่งด่วนเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยระบบออนไลน์
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม สนธิกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม ลุยมาตราการเร่งด่วนเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-05-18 23:36:12

( 17 เม.ย.63)  เวลา  09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สนธิกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม ลุยมาตราการเร่งด่วนเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดะบาดโควิด-19   ด้วยระบบออนไลน์  เพื่อคัดกรองข้อมูลลงในระบบ  อิเล็กทรอนิกส์   พร้อมเฝ้าระวังด้วยมาตรการเข้มภายในหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ให้แก่ อาจารย์ ,นักศึกษา ตลอดจนบุคลากร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต.บางแก้ว สมุทรสงคราม , กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน       ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการเป็นอย่างดี

                                                                                    รายงานโดย /ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ