หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มุ่งการพัฒนาสถาบันสู่การเป็นสถานศึกษาปลอดภัย
หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มุ่งการพัฒนาสถาบันสู่การเป็นสถานศึกษาปลอดภัย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-17 11:54:08

                    (17 ก.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเพื่อร่วมหารือร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ , ฝ่ายอาคารและสถานที่ และฝ่ายธุรกิจพื้นที่เช่า  โดยที่ผ่านที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการตลอดจนนักศึกษา และได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสถาพแวดล้อมในการทำงานในเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา  รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา  ทั้งนี้การหารือดังกล่าว เพื่อร่วมกันพัฒนาในส่วนที่ยังต้องปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจต่อไป

                                                                   ภาพ/ สถิระ   นกอินทรีย์

                                                                   ข่าว/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ