หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงครามร่วม การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2563
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงครามร่วม การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:18:38

                       (17 ก.ย. 63) เวลา 13.30 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2563   โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และ­­­­คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและร่วมพิจารณาความเห็นชอบด้านการปฏิบัติราชการ โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 ,การคัดเลือกฯ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ,การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล,รายงานผลปารกประเมินการเตรียมความพร้อมฯ ครูผู้ช่วย,หารือหารพิจารณาคุณสมบัตริผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ,การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563  ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมพิจารณาความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมบางคนที่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                                                         ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา