หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบนโยบาย - แนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย “ย้ำหลักการทำงาน” พร้อมขับเคลื่อน ศูนย์การศึกษาฯ ให้ทุกๆด้าน
ผู้บริหาร “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบนโยบาย - แนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย “ย้ำหลักการทำงาน” พร้อมขับเคลื่อน ศูนย์การศึกษาฯ ให้ทุกๆด้าน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-30 10:53:11

(17 ต.ค.62)   เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ในการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 9/2562 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยผู้บริหาร เน้นการเชื่อมโยงการปฏิบัติหน้าหน้าที่ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ย้ำหลักการทำงาน” พร้อมขับเคลื่อน ศูนย์การศึกษาฯ ในทุกๆด้าน  พร้อมทั้งชี้แจงและรับฟัง หลักการบริการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและแนวทางการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมทองจักรี (65ที่นั่ง) ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

                                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ