หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > การประชุมและสรุปความรับผิดชอบของหน้าที่แต่ละบุคคล ที่จะต้องทำงานประสานกับคนส่วนรวมในหอพักเพื่อให้การดำเนินงานหอพัก
การประชุมและสรุปความรับผิดชอบของหน้าที่แต่ละบุคคล ที่จะต้องทำงานประสานกับคนส่วนรวมในหอพักเพื่อให้การดำเนินงานหอพัก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-17 16:10:44

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 18.00-20.30 น.ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม น.ส.อภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักพร้อมด้วย อาจารย์ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว นายวุฒิไกร ประวัติพงษ์ อนุสาสกและคณะกรรมการนักศึกษา ร่วมประชุมและสรุปความรับผิดชอบของหน้าที่แต่ละบุคคล ที่จะต้องทำงานประสานกับคนส่วนรวมในหอพักเพื่อให้การดำเนินงานหอพักในแต่ละเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้ ของเจ้าหน้าที่หอพักและอนุสาสกและคณะกรรมการนักศึกษาเพื่อระดมความคิดในการจัดทำโครงการในการพัฒนาหอพักนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งเดินตรวจหอพักเพื่อพบปะพูดคุยสอบถามชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษาหอพัก