หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมิรผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในคลองวักประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2564
หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมิรผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในคลองวักประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-01 12:33:49

  วันนี้ (17 พ.ย. 63)  เวลา 13.00 น. นายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการฯ    เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมิรผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย  ในคลองวักประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม   ครั้งที่ 1 ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2563   โดยมี นางยุพิน   ธรรมศิริ สถิติจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมเป็นประธานการประชุม   เพื่อร่วมรับฟังการสรุปกิจกรรมของคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลที่ดำเนินการในเดือน ตุลาคม 2563 – 16 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้มีเรื่องพิจารณา แนวทางการตรวจติดตาม ประเมินผลคณะทำงานด้านต่างๆ แนวทางการประเมินผลรายเดือนพร้อมข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ ต่อไป  ณ ห้องประชุมบางช้าง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) 

                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา